Tietosuojaseloste, Labnet Oy

Rekisterinpitäjä
Labnet Oy
Mäkituvantie 7,
01510 Vantaa
Puhelin 0207413170
Sähköposti labnet@labnet.fi
Y-tunnus 02202028


Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Pia Lindström 

Rekisterin nimi
Labnet Oy asiakasrekisterit

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietoja käytetään Labnet Oy:n ja asiakkaan välisen yhteistyön ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö 
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

– nimi
– puhelinnumero
– osoite
– sähköposti 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Kyselytutkimusten tiedot kerätään tutkimukseen osallistujilta Momentiven kautta. Kyselyyn vastaamalla asiakas antaa suostumuksensa tietojen keräämiseen ja luovuttamiseen. Momentiven yksityisyydensuojailmoitus: https://fi.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/

Rekisterin suojauksen periaatteet
Yhteydenottolomakkeiden tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteriä voidaan käyttää Labnet Oy:n tuotteiden, palveluiden ja koulutuksien suoramainontaan tai muuhun markkinointitoimintaan. Rekisterissä olevat yhteystiedot voidaan tarvittaessa poistaa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


Tiedon korjaaminen 
Rekisterissä oleva virheellinen tai vanhentunut tieto täydennetään ja korjataan tai tarvittaessa poistetaan joko oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.